latinica english deutch

Извјештаји

Објекат: Хотел “Дрина”
Локација: Бијељина
Техничке карактеристике:
У процесу комплетне реконструкције објекта извели смо следеће радове:
-систем гријања и хлађења топлотном пумпом типа вода-вода
(3 јединице снаге 165kW и једна снаге 65kW
са 4 спремника појединачне запремине 2000l)
-соларни пријемници топлоте
(24 пријемника и 3 бојлера појединачне запремине 1000l)
-вентилација објекта
-систем централног усисавања
(усисна јединица снаге 2,6kW / 47 утичница распоређених по објекту)
Објекат: ТЦ Михајловић
Локација: Бијељина
Техничке карактеристике:
У процесу комплетне реконструкције објекта извели смо следеће радове:
-систем гријања и хлађења топлотном пумпом типа вода-вода
(3 јединице снаге 165kW и једна снаге 65kW
са 4 спремника појединачне запремине 2000l)
-соларни пријемници топлоте
(24 пријемника и 3 бојлера појединачне запремине 1000l)
-вентилација објекта

 

 

Објекат: Фарма за узгој кока-носиља “Ракић-Комец”
Локација: Батковић
Техничке карактеристике:
Због технолошке и против-пожарне потребе за водом и због потребе за појаћом водом за коке носиље урађено је хидро постројење које се састоји из:
-двије бушотине / потапајуће пумпе / хидрофорске посуде,
-разводна мрежа са пратећом арматуром / против пожарна опрема / технолошка опрема.
За потребе загријавања објекта као извор енергије кориштена је подземна вода са дубине од 12m, која има просјечну годишњу температуру од 13ºC. Централни уређај је топлотна пумпа типа вода-вода, капацитета 60кW топлотне снаге. Дистрибуција топлоте врши се системом подног гријања. Посебан технолошки захтијев производње: остваривање температуре у објекту од 35ºC у захтијеваном периоду производње

 

 

Објекат: Расадник “Mamex”
Локација: Голо брдо
Техничке карактеристике:
Гријање расадника. Радови извођени у два инветциона циклуса.
-површина  m² под пластеницима
-систем подног гријања
-котао на чврсто гориво и допунски плински котао

 

 

Објекат: Породични објекат
Локација: Бијељина
Техничке карактеристике:
Приказ промјена које је доживљела котларница једног породичнг објекта током дужег низа година. Првобитно ложење чврстог горива замијењено је мање захтијевним, али скупљим течним горивом. Жеља за енергетском независношћу и еколошким техничким системом довела је прво соларни бојлер, а потом и топлотну пумпу у ову котларницу. Гријање и хлађење, тих рад, мање трошкова и доста слободног времена…

 

 

Објекат: Babilon
Локација: Тузла
Техничке карактеристике:
Испорука и монтажа “Schiedel” димњака пречника ø400mm, висине 15m

 

 

Објекат: Стамбено-пословни
Локација: Бијељина
Техничке карактеристике:
Прве стамбене зграде у Бијељини у којима се термички комфор станова остврује помоћу система топлотне пумпе. Систем омогућује гријање у току зимских и хлађење у току љетних мјесеци . Објекти су потпуно независни од система градског гријања.
– Топлотна пумпа тип вода-вода
– 85kW грејне снаге

 

 

Објекат: Продајно-сервисни центар путничких возила
Локација: Павловића пут, Бијељина
Техничке каректеристике:
Циљ техничког рјешења била је могућност искоришћења отпадног моторног уља за потребе гријања објекта површине 2000m². Средишњи уређај је котао на течно гориво снаге 200кW са пратећом опремом за ускладиштење течног горива. Рад система је аутоматизован у зависности од спољње температуре. Топлотна енергија се предаје преко система подног гријања. Укупно је уграђено 13500m цијевне мреже. Овакав систем је веома поуздан и економичан и обезбјеђује оптималне услове у радним просторијама.

 

 

Објекат: Више објеката
Фоторепортажа у којој вам представљамо детаље са више реализованих пројеката.

 

 

Објекат: Школа
Локација: Општина Бијељина
Техничке карактеристике:
Радови на грејној мрежи школских објеката у Патковачи, Батковићу и Којчиновцу. У сваком школском објекту средишњи уређај је котао на чврсто гориво.

 

 

Примјери Хидротехничких рјешења