latinica english deutch

Фотонапонски пријемник

Фотонапонски пријемници служе за конверзију свијетлосне енергије у електричну енергију. Овако добијена електрична енергија користи се за напајање електричних уређаја унутар објекта. Фотонапонски пријемници могу се користити као основни извори енергије или као додатни извор енергије. Ова технологија је у потпуности еколошка.

fotonaponske-stranica-1

Производња фотонапонских ћелија је значајно напредовала у претходним годинама. Данас ови уређаји имају повољнију тржишну вриједност, али и даље инвеститор мора да се ослања на владине олакшице* да би ова инвестиција била исплатива.
*(мањи порез, субвенција при куповини,  повољнији кредит, добра откупна цијена непотрошене енергије)

Предности система:
– производња сопствене електричне енергије,
– откуп вишка произведене енергије од стране електропривреде,
– обезбјеђивање енергије за објекте гдје нема изграђене електро мреже,
– ови уређаји су доступни нашем тржишту и у сусједству постоје фабрике за њихову производњу.

Мане система:
– виша цијена инвестиције,
– трошкови одржавања система (отклањање могућих кварова).

Квалитетна изолација објекта је предуслов сваког термичког комфора и енергетске ефикасности. Зато се Топлота првенствено залаже за инвестицију у побољшање омотача (изолације) објекта и за остваривање нижег степена цурења ваздуха (столарија бољих карактеристика). Тек испуњењем ових захтијева стичу се услови да се испројектује фотонапонски систем који би избалансирао потрошњу и производњу енергије.

Фотонапонски пријемници представљају логичан корак даље на путу ка формирању нискоенергетског објекта и остварењу енергетеске независности. Топлота је своје знање из ове области сертификовала на стручним семинарима у Њемачкој. У фотодокументацији Вам представљамо у којој мијери су домаћинства и индустрија у тој земљи прихватиле ову технологију.