latinica english deutch

Ваздух – вода

Када је потрага за подземном водом економски неисплатива (велика дубина бушења или неналажење воде) извор топлотне енергије потражићемо у ваздуху примјењујући топлотну пумпу ваздух-вода. То значи да ће у вашем објекту воду у грејним тијелима гријати температура спољњег ваздуха – и не само гријати у току зиме, него и хладити у току љета. Уколико још систем „ојачамо“ соларним панелима имаћете и више него довољно топле санитарне воде у току цијеле године.

Овај учинковит систем користи подједнако и врло ниске (-20ºC) и врло високе температуре (+35 ºC) спољашњег  ваздуха да оствари термички комфор вашег објекта. Систем се састоји од спољне јединице која увлачи ваздух и унутрашње јединице која температуру увученог ваздуха у термотехничким процесима преводи у тражени топлотни облик. За уложени рад топлотне пумпе мораћете да платите потрошену електричну енергију, али са рачунима који морају да покажу економску исплативост овог система.

Примјер реализованих система топлотне пумпе ваздух вода погледајте у фотогалерији.